Základny Āyurvedy

Viete, ktoré 3 energie riadia (nielen) chod vášho tela?

Vata, Pitta a Kapha. Podľa Áyurvedy ide o tri energie (nazývané tridoshe), ktoré sú prítomné všade navôkol nás. V našom tele, tieto tri doshe riadia všetky psycho-biologické...