5.9 Bylinné stilumanty na zvýšenie energie, metabolizmus a chudnutie