Vata, Pitta a Kapha. Podľa Áyurvedy ide o tri energie (nazývané tridoshe), ktoré sú prítomné všade navôkol nás. V našom tele, tieto tri doshe riadia všetky psycho-biologické funkcie.

Vata-pitta-kapha sú prítomné v každej bunke, tkanive a orgáne. Ak sú v rovnováhe, vytvárajú zdravie. Ak sú mimo rovnováhy, sú príčinou choroby.

Tieto tri doshe sú zodpovedné za obrovskú rôznorodosť jednotlivcov, naše silné a slabé stránky a ovplyvňujú to kým sme a to, čo robíme – od našej voľby stravy, až po našu náladu a to, ako sa správame k druhým. Riadia biologické a psychologické procesy v našom telo, mysli a vedomí.

Tiež riadia naše emócie. Ak sú v rovnováhe, dávajú nám porozumenie, súcit a lásku. Ak sú v nerovnováhe vplyvom stresu, zlej stravy, vplyvmi životného prostredia, môžu v nás zvýšiť negatívne emócie ako je zlosť, strach a chamtivosť.

Vata je princípom vzduchu, teda energiou pohybu. Pitta je princípom ohňa, energiou metabolizmu, trávenia a transformácie. Kapha je princípom vody, energiou lubrikácie a štruktúry.

Každý človek má všetky z týchto troch dosh, avšak jedna je obvykle primárna, druhá sekundárna a tretia je menej prejavená. To znamená, že každý jednotlivec má určitý pomer energií, individuálnu kombináciu fyzických, mentálnych a emocionálnych vlastností, ktoré vytvárajú jeho osobnú konštitúciu (prakruti). Tak, ako každý má svoj vlastný, nezameniteľný odtlačok prsta, tak tiež všetci máme aj svoj vlastný energetický odtlačok – proporcie vaty, pitty a kaphy – ktorá je unikátna pre každého.

Zdravie znamená udržiavať tieto proporcie v rovnováhe – udržiavať medzi nimi poriadok. Zdravie je poriadok, choroba neporiadok. Vnútorné prostredie tela tiež reaguje na vonkajšie životné prostredie, pričom ak sú tieto dve vo vzájomnej nerovnováhe, nastáva choroba.

VATA

Vata je energiou pohybu. Je síce spojená s princípom vetra, avšak nedá sa doslovne prirovnávať k veternému vánku. Skôr ide o jemnohmotnú energiu riadiacu pohyb (aj veterný vánok – ktorý je jednou z mnohých foriem vaty).

Vata je priamo spojená s našou vitálnou životnou esenciou nazývanou prana (alebo v Číne „chi“). Prana je čistou esenciou vaty. Riadi tok inteligencie, ktorá je nevyhnutná ku komunikácií medzi našimi bunkami a k udržiavaniu životných funkcií.

Ako princíp pohybu, riadi všetky aktivity v tele – mentálne a fyzické. Je zodpovedná za dýchanie, žmurkanie oka, tlkot srdca, prúdenie krvi v tele, vylučovanie stolice z tela, prúd nervových impulzov a pod.

Ak je vata v rovnováhe, dáva nám kreativitu, flexibilitu, sviežosť, ľahkosť, šťastie a radosť. Rozladená vata vytvára strach, nervozitu, zlosť, kŕče a pod.

PITTA

Pitta sa prekladá ako oheň, avšak podobne ako v prípade vaty, ide skôr o princíp ohňa – vlastnosti, ktoré oheň generuje – energia tepla, alebo metabolizmu. Pitta reguluje biochemické zmeny v našom tele, reguluje trávenie, absorpciu, asimiláciu a telesnú teplotu. Z pohľadu modernej vedy, pitta predstavuje enzýmy a tráviace kyseliny, ktoré sú hlavnými faktormi trávenia.

Nie len jedlo musí byť strávene. Ale aj každý jeden dojem, s ktorým prídeme do styku sa musí stráviť, aby sa stal našou súčasťou. Pitta v rovnováhe vytvára inteligenciu, chápanie a túžbu sa učiť. Naopak, mimo rovnováhy v nás môže evokovať „ohnivé“ emócie ako napr. hnev, frustráciu, nenávisť, kritiku a žiarlivosť.

KAPHA

Kapha je energiou, ktorá formuje našu telesnú štruktúru a zároveň ako lepidlo udržiava bunky nášho tela pohromade. Tiež zásobuje bunky a tkanivá živinami a tekutinami potrebnými k ich prežitiu. Premazáva naše kĺby, zvlhčuje pokožku, pomáha hojiť rany a udržiava imunitu. Kapha nám dáva stabilitu, silu, odolné a vytrvalé telo.

Nerovnováha kaphy vytvára emócie pripútanosti, chamtivosti, chtíča a závisti. V opačnom prípade dáva lásku, kľud a odpustenie.

Tridoshe sa spoločne starajú o chod celého organizmu. Kapha podporuje anabolizmus, teda proces rastu telesných štruktúr, rast a tvorbu nových buniek a tiež ich regeneráciu. Pitta reguluje metabolizmus – trávenie a vstrebávanie. Vata je aktivátorom katabolizmu. Je to proces rozpadu.


Leave a Reply

Your email address will not be published.