Áyurveda, slovo pochádzajúce z najstaršieho jazyka na svete – sanskritu, znamená v doslovnom preklade “Veda o živote”. Život alebo byť nažive, sa týka ako našej mysle, tak aj nášho tela. Konečným cieľom našej mysle, ktorý vyplýva z jej prirodzenej povahy, je vynakládať úsilie na udržanie šťastia a naopak, odmietať utrpenie.

Príčinou šťastia a utrpenia, ktoré zažíva naša myseľ, je výsledkom toho, čo sa deje s naším telom. To vytvára dynamiku života, ktorú zažívajú všetky živé bytosti: Myseľ odmietá utrpenie, pretože jej cieľom je štastie, avšak existencia utrpenia je nevyhnutnou súčasťou života každej živej bytosti. Preto naša myseľ, od nášho prvého nádychu, prevzala úlohu odviesť naše telo od utrpenia.

Telo a myseľ sú fyzické a metafyzické jednotky života, prepojené neoddeliteľným spôsobom. Funkcia týchto dvoch jednotiek a ich vzájomná súčinnosť, sú hlavným predmetom Ayurvedy. Ayurveda sa zaoberá tým, ako dosiahnuť šťastie prostredníctvom správneho pochopenia toho, ako sa vyhnúť utrpeniu a dosiahnuť šťastie.

Telo, fyzická príčina bolesti a utrpenia, je schopná zavádzať myseľ. Myseľ pri zavádzaní nefunguje správnym spôsobom. Na druhej strane, keď myseľ funguje správne, bude zameraná a koncentrovaná a bude sa usilovať viesť telo k šťastiu. Myseľ sa však môže ľahko dostať do nerovnováhy, stratiť kontrolu nad telom, čo v konečnom dôsledku vedie k utrpeniu.

Slovo utrpenie, z pohľadu medicíny, je jednoducho iným výrazom pre slovo choroba. Choroba je to, čo ničí fyzickú stavbu tela. Choroba je teda deštruktívnou silou. Štastie, v zmysle medicíny, je silou, ktorá posilňuje fyzickú koštrukciu. Šťastie je silou konštruktívnou.

Konštruktívna a deštruktívna sila, ktoré sú v nás prítomné, sú dvoma hlavnými faktormi života:

 • Konštruktívna sila šťastia, ktorá existuje prirodzene, keď je telo v rovnováhe, povzbudzuje myseľ, aby viedla telo k správnym činnostiam.
 • Deštruktívne sily choroby, ktoré sa prebúdzajú vtedy, keď je telo v nerovnováhe, vytvárajú tlak na našu myseľ signalizujúc, aby bola ostražitá a zmenila svoju činnosť s cieľom obnoviť prirodzenú rovnováhu.

V tomto zmysle, vyvážený život vedie k zdraviu, pričom nerovnováha života je základnou príčinou choroby. Toto platí nielen pre jednotlivcov, ale aj pre spoločnosť ako celok.

Poznatky získané ľudstvom o tom, ako zachovať rovnováhu týchto dvoch hlavných faktorov, predávané generácie po generácie po tisíce rokov, sú hlavnou témou Áyurvedy.

Preto je Áyurveda vedou o živote, ktorá sa zaoberá zvýšením kvality života a vedomým prístupom k nemu. Vedeckým spôsobom popisuje rozdiel medzi šťastným životom a nešťastným životom. Učí aplikovať do praxe to, čo je priaznivé pre život a šikovne sa vyhýbať tomu, čo je nepriaznivé.

 

Jej hlavnou snahou je preto obnoviť život na úroveň správnej rovnováhy, a vďaka tomu vniesť do života šťastie, dodať telu silu, predĺžiť život, očistiť inteligenciu a vytvoriť tým vhodné podmienky pre skutočnú duchovnú sebarealizáciu.


  3 replies to "Tajomná veda o šťastnom živote, ktorá funguje dokonalo!"

  • janapapezova

   stalo by za to ísť do hlbky ayuredy,učiť sa discipline a vznešenosti,,,,

   • Jana papezova

    Chcela by som si objednať Vašu knihu.. Ak môžete na dobierku na adresu. Jana papezova Lipt. Štiavnica ul. Nová 320 PSČ 034 01. Ďakujem.

    • Mark Keruľ

     Pekný deň p. Papežová. Beriem v úvahu, len ak mám byť úprimný, trocha som precenil svoje schopnosti. Dokončiť ju nie je také jednoduché, stále prichádzá nová inšpirácia, stále je tam nespokojnosť to zdokonaľovať a podobne. Chcem, aby bola pre ľudí skutočným prínosom.

     No môžem Vám sľúbiť, že keď bude hotová, tak prioritne sa to dozviete 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.