Aké by to bolo, keby bol váš život vznešenejší? Keby ste mali hlboké poznanie o živote? Skutočné umenie života je v dnešnej nevedomej spoločnosti niečím, čo takmer nik neovláda.

Väčšinou sa márne snažíme byť šťastní, naplnení, spokojní, zdraví. Všetko to je ale akosi márne. Prečo? Pretože nevieme, kde to hľadať, a tak hľadáme na nesprávnych miestach.

Jednoducho nevieme, čo je zmyslom života a ako ho žiť s využitím jeho plného potenciálu. Je to pre nás niečo tajomné a v skutočnosti nás to ani veľmi nezaujíma. Sme spokojní s tým, čo máme, aj keď vieme, že to nie je nič moc.

Āyurveda popisuje vlastnosti pravého ja (duše) ako sat-cid-ananda – večná, plná poznania a blaženosti. Po tom túžime všetci. Nikdy nezomrieť, mať o všetkom dokonalé poznanie a byť večne v extáze blaženosti.

Nanešťastie, tento hmotný svet je presným opakom toho, čo skutočne chceme. Je dočasný, plný nevedomosti a utrpenia.

My si to ale neuvedomujeme, a tak sa snažíme márne hľadať skutočné šťastie tam, kde ho nájsť nikdy nedokážeme.

Chceme vyzerať večne mlado a nikdy neumrieť. No márne. Nepomáhajú nám k tomu žiadne plastické operácie, či neprirodzené predlžovanie života.

Chceme mať dokonalé poznanie o svete. No márne ho skúmame, pretože zatiaľ sme nenašli odpoveď ani na tie najzákladnejšie otázky: odkiaľ som prišiel? kam smerujem? ako byť skutočne šťastný?…

Chceme byť večne v extáze blaženosti. Ale nevieme, čo to je. Snažíme sa ju hľadať v zmyslovom pôžitku – intoxikácia, alkohol, drogy, sex s kade-kým. Všetko to robíme s túžbou byť aspoň na chvíľu šťastný. No vidíme, že tá chvíľa je skutočne len chvíľou, okamihom, ktorý sa rýchlo zmení na nudnú realitu bez chuti.

Kde to teda hľadať?

Vedy. Kľúč k skutočnému poznaniu

Staroveká Vedská civilizácia mala k dispozícií najdokonalejšie poznanie – Vedy.

Vedy sú obrovskou databázou dokonalých múdrostí. Obsahujú kolekciu úžasného vedeckého a duchovného poznania, ktoré bolo zdrojom inšpirácie pre veľkých mysliteľov a lídrov počas celej histórie ľudstva.

Vedy skúmajú všetky hlbšie otázky o živote; kto sme, prečo sme tu, ako funguje vesmír a čo je dokonalosťou života.

Vedomosti obsiahnuté v nich sú síce prastaré, ale zároveň sú také nadčasové, že sa dajú aplikovať do života aj v dnešnom svete.

Védy sú písané v pradávnom jazyku – Sanskrite.

Je to najstarší jazyk vôbec. Zistilo sa, že každá známa reč má v ňom svoje korene. Sanskrit je matkou všetkých jazykov.

V NASA sa nachádza oddelenie, ktoré sa špecializuje len na výskum tejto mystickej reči. Vedci, ktorí ho skúmajú, mu prisúdili prívlastok najdokonalejšieho jazyka, ktorého slová vyjadrujú skutočnú podstatu vecí.

Dokonca samotný Tesla študoval sanskrit a neskôr ho začal používať pri práci.

Prečo je Sanskrit tak jedinečný?

Kvantoví vedci nám odhalili, že všetko pozostáva z vibrácií. Primárna podstata akéhokoľvek objektu alebo javu, má svoj vlastný vibračný odtlačok.

Vraví sa, že samotný Sanskrit vychádza z týchto odlišných koreňových zvukov alebo vibrácií vesmíru. Sanskritské slovo teda nie je len slovo, ktoré bolo vybrané, aby pomenovalo niečo, ale je to skutočné odzrkadlenie zvukovej podstaty daného objektu, konceptu alebo javu. V skutočnosti správna, priam dokonalá výslovnosť Sanskritských slov môže replikovať presnú povahu a podstatu toho, na čo odkazujú.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Om Namo Bhagavate Vasudevaya

V textoch sa presne opisuje vznik vesmíru. Podnetom jeho vzniku boli práve Vedy a programovací jazyk Sanskrit, podľa ktorých bol skonštruovaný. Prvá stvorená bytosť tohto vesmíru ich získala v meditácii od Najvyššieho a podľa nich následne skonštruovala celý náš vesmír. To znamená, že Vedske poznanie a jeho reč existovali už dávno pred vznikom tohto vesmíru.

Nie sú teda znečistené ľudskou nevedomosťou, obmedzenosťou mysle a zmyslov. Sú večné a dokonalé.

Tesla, Einstein a ďalšie mozgové kapacity považovali Vedske texty, ako je Bhagavad-gita a Upanishady, za najvýznamnejšie knihy, ktoré boli kedy napísané.

Vedy sú najväčším privilégiom tohto storočia. ~ Oppenheimer

Védy delia poznanie do troch skupín

- para vidya - duchovné, transcendentálne poznanie
- apara vidya - hmotné poznanie
- avidya - nevedomosť

Vedy sú zahrnuté v prvej a druhej kategórii. Pseudo-poznanie, špekulácie a cielené klamstvá dnešných vedcov (napr. o tom, ako boli na Mesiaci, alebo že Zem je guľatá) v tretej.

My sa teraz budeme zaoberať Ayurvedou. Tá síce patrí do skupiny hmotného poznania, avšak dokáže prebudiť v človeku jeho duchovný potenciál a viesť ho smerom k transcendentálnemu poznaniu a Najvyššej Dokonalosti života. To je skutočným cieľom tradičnej Ayurvedy. Dnes sa na západe vyučuje jej degradovaná podoba, ktorá vedie ľudí LEN za materiálnym prospechom a lepším zmyslovým pôžitkom. To však nie je skutočným cieľom života.

Spoznajte základy starovekej vedy o živote

Āyurveda je praktická veda, ktorá popisuje fungovanie hmotného sveta. Mal by ju aspoň v základe ovládať každý, kto chce naplno využiť potenciál svojho života. Je určená pre tých, ktorí chcú žiť vznešenejšie a získať inšpiráciu pre skutočný rozvoj v živote.

Pomáha teda človeku v dosiahnutí šťastia, zdravia, prosperity, osobnostného a duchovného rastu. Ak pochopíte základy jej filozofie, sami určite oceníte jej prínos do praktického života.

Āyurveda pozostáva z dvoch slov: Ayus - znamená život a veda - je véda, alebo poznanie. Slovo Ayus zahŕňa 4 základné aspekty života - zničiteľné telo, zmysly, myseľ a nezničiteľnú dušu. A práve tieto 4 aspekty sú v Āyurveda najviac skúmané. Je to teda alfa a omega života, kompletné poznanie o živote.

A ešte viac…

Má veľmi detailné chápanie prepojenia medzi mysľou a telom, na základe čoho dokáže veľmi efektívne riešiť rôzne fyziologické, ale aj mentálne a duševné ochorenia a poruchy.

Učí nás umeniu denného žitia v harmónii so zákonmi prírody. Je to prastaré tajomné poznanie o zdraví a uzdravovaní, veda o živote.

Āyurveda bola dokonca schválená WHO (svetovou zdravotnou organizáciou) za právoplatný alternatívny medicínsky systém. V skutočnosti je to ten najkomplexnejší medicínsky systém. Právom je nazývaná matkou medicíny, pretože v Āyurvede má svoje korene aj tradičná čínska a staroveká grécka medicína (a teda aj tá dnešná).

Či už prevencia (udržiavanie dobrého zdravia), alebo uzdravovanie samotné, obe sú vykonávané výhradné prírodnými prostriedkami.

Podľa Āyurvedy je zdravie stavom perfektnej rovnováhy medzi tromi fundamentálnymi energiami alebo doshami (vata, pitta, kapha) a taktiež rovnako dôležitej rovnováhy medzi telom, mysľou a dušou.

Āyurveda je hlboká veda o žití, ktorej poznanie pomáha človeku dosiahnuť šťastie, zdravie, prosperitu a rast v živote. Ak pochopíte základy jej filozofie, sami určite oceníte jej prínos do praktického života.

Všetci sme jedineční

Kľúčom Āyurvedy je fakt, že každý máme svoj individuálny návod na zdravie, ktorý je odlišný od všetkých ostatných. To, čo môže byť liekom pre jedného, bude zaiste jedom pre druhého a naopak.

Čaro Āyurvedy spočíva v tom, že pristupuje ku každému individuálne. Snaží sa pochopiť unikátny pôvod každej osoby, pretože neexistujú dvaja ľudia na tejto planéte, ktorí by mali presne rovnaké požiadavky tela.

Tak, ako každý má svoj vlastný, nezameniteľný odtlačok prsta, tak máme tiež všetci aj svoj vlastný energetický odtlačok – individuálnu kombináciu fyzických, mentálnych a emocionálnych vlastností, ktoré určujú našu vlastnú, unikátnu konštitúciu.

Akonáhle túto špecifickú konštitúciu narušíme, vzniká nerovnováha. Ak nerovnováhu neriešime a pretrváva dlhodobo, vzniká choroba a celkovo rôzne problémy v živote. Takže prvotné znaky nerovnováhy slúžia ako varovanie prírody, aby sme niečo zmenili – upravili stravu, zmenili životný štýl, užívali bylinné doplnky…

Našu rovnováhu ovplyvňujú faktory ako napríklad náš životný štýl, emocionálny stav, strava a výber potravín, ročné obdobie a počasie, fyzické traumy, práca a rodinné vzťahy.

Akonáhle týmto faktorom porozumieme, môžeme negovať ich negatívny vplyv, alebo úplne eliminovať ich príčinu.

Zdravie / rovnováha znamená poriadok. Choroba / nerovnováha je neporiadok. V našom tele prebieha neustála interakcia medzi poriadkom a neporiadkom.

Ak porozumieme týmto procesom a tomu, čo ich spôsobuje, budeme schopní znovu nastoliť poriadok.

5 riadiacich jednotiek prírody

Āyurveda opisuje kompletne vznik fyzického sveta, vrátane toho, ako z „hviezdneho prachu“ vzniká ľudské telo. Všetko je tvorené piatimi elementami: éter, vzduch, oheň, voda a zem. Týchto 5 prvkov nie sú len fyzické substancie, ale za každým z nich sa ukrýva určitá škála energií a vlastností (dohromady 20 = 10 opozitných), ktoré sa v hmotnom svete manifestujú nasledovne:

ÉTER
Ako priestor, ktorý vidíme napríklad pri pohľade na oblohu, je studený, ľahký, čistý, subtílny. Poskytuje pole pre existenciu ostatných foriem.

VZDUCH

Je suchý, studený, drsný a mobilný. Aby ste pochopili tieto kvality, predstavte si, aké to je, keď vám priamo do tváre fúka agresívny vietor.

OHEŇ
Je horúci, subtílny, mobilný, suchý a ostrý. Predstavuje ho napríklad slnko.

VODA
Je chladná, pohyblivá, ťažká, mäkká a tekutá. Predstavte si oceán.

ZEM
Je chladná, ťažká, tuhá, stabilná a suchá. Príkladom môže byť hlina.

Týchto päť prvkov sa jasne manifestuje vo svete oko nás. Ešte lepšie povedané, všetky sú prítomné v každej jednej súčasti hmotného sveta – aj v našom tele – kde hrajú svoje dôležité úlohy.

Rovnováha medzi troma energetickými princípmi tela

Päť elementov, ktoré sme si práve vysvetlili, sa vzájomne kombinuje do troch základných energií (tri dosha), alebo funkčných princípov, ktoré sú prítomné v rôznych stupňoch všade navôkol nás.

Vákuum (éter) a vzduch vytvárajú energiu vata. Z ohňa a vody vzniká pitta. Kapha je zložením vody a zeme.

Āyurveda rozoznáva tri základné typy energií, alebo inými slovami, funkčné princípy tela, ktoré sú prítomné vo všetkých a vo všetkom. V sanskrite sa tieto tri energie nazývajú vata, pittakapha.

V našom tele sú nevyhnutné tri základné druhy energií:

- Energia, ktorá vytvára pohyb, takže tekutiny a živiny sú schopné sa dostať k bunkám.
- Energia, ktorá je nevyhnutná k 
metabolizmu a tráveniu živín v bunke.
- Energia, ktorá vytvára
štruktúru a lubrikáciu bunky.

Vata je energiou pohybu, pitta je energiou metabolizmu, trávenia a transformácie a kapha je energiou lubrikácie a štruktúry.

Každý človek má všetky z týchto troch dosh, avšak jedna je obvykle primárna, druhá sekundárna a tretia je menej prejavená.

To znamená, že každý jednotlivec má určitý pomer energií, individuálnu kombináciu fyzických, mentálnych a emocionálnych vlastností, ktoré vytvárajú jeho osobnú konštitúciu.

Podľa Āyurvedy je zdravie narušené v prípade narušenia bunkových funkcií vplyvom nadbytku alebo nedostatku energií vata, pitta alebo kapha. Zdravie je tiež narušené v prípade prítomnosti toxínov (ama).

V našom tele tieto tri doshe riadia všetky psycho-biologické funkcie. Vata-pitta-kapha sú prítomné v každej bunke, tkanive a orgáne. Ak sú v rovnováhe, vytvárajú zdravie. Ak sú mimo rovnováhy, sú príčinou choroby.

Tridoshe sú zodpovedné za obrovskú rôznorodosť jedincov, naše silné a slabé stránky, ovplyvňujú to, kým sme a to, čo robíme – od našej voľby stravy, cez našu náladu a správanie sa k druhým, až po nakladanie s príležitosťami, ktoré nám život prináša.

Riadia biologické a psychologické procesy v našom tele, mysli a vedomí, a tiež riadia naše emócie.

Ak sú v rovnováhe, dávajú nám porozumenie, súcit a lásku. Ak sú v nerovnováhe vplyvom stresu, zlej stravy, vplyvmi životného prostredia, môžu v nás zvýšiť negatívne emócie ako je zlosť, strach a chamtivosť.

K tomu, aby sme sa naučili ako dostať do rovnováhy telo, myseľ a vedomie, potrebujeme porozumieť ako vata, pittakapha spoločne fungujú.

Podľa Āyurvedskej filozofie je celý vesmír zložením piatich elementov - éter, vzduch, oheň, voda a zem. Vata, pittakapha sú kombináciami týchto piatich elementov, ktoré sú prítomné vo všetkom hmotnom stvorení.

Vata

Pozostáva z éteru a vzduchu. Vata je suchá, ľahká, studená, drsná, jemnohmotná, mobilná a čistá.

Vata je energiou pohybu. Akýkoľvek telesný pohyb – žuvanie, hltanie, nervové impulzy, dýchanie, pohyby svalov, myslenie, peristaltika, pohyby čriev, močenie, menštruácia – si vyžadujú správnu funkciu vaty.

Ak je vata mimo rovnováhy, ktorýkoľvek z týchto pohybov môže byť narušený. Ak je vata v rovnováhe, dáva nám kreativitu, flexibilitu, sviežosť, ľahkosť, šťastie a radosť. Rozladená vata vytvára strach, nervozitu, zlosť, kŕče a pod.

Pitta

Pitta v sebe zahŕňa kvality ohňa a vody. Je ostrá, prenikavá, horúca, ľahká, tekutá, mobilná a olejová.

Pitta je energiou tepla, transformácie a metabolizmu.

Pitta prezentuje vlastnosti, ktoré oheň generuje. Oheň transformuje čokoľvek, čoho sa dotkne. Podobne pitta prichádza na scénu, ak telo niečo premieňa, alebo spracováva. Takže pitta umožňuje trávenie, metabolizmus, zmyslové vnímanie, chápanie a udržiavanie teploty.

Pitta v rovnováhe vytvára inteligenciu, chápanie a túžbu sa učiť. Naopak, mimo rovnováhy v nás môže evokovať „ohnivé“ emócie ako napr. hnev, frustráciu, nenávisť, kritiku a žiarlivosť, ale tiež rôzne druhy zápalov.

Kapha

Kapha, pozostávajúca z vody a zeme, je ťažká, chladná, pomalá, olejová, hladká, hustá, mäkká, statická, tekutá, kalná, tvrdá a hrubá.

Kapha je energiou, ktorá formuje našu telesnú štruktúru a zároveň ako lepidlo udržiava bunky nášho tela pohromade.

Riadi stabilitu a štruktúru, formuje telesné substancie - od kostry, cez rôzne orgány až k tukovým molekulám, ktoré podporujú telo. Premazáva naše kĺby, zvlhčuje pokožku, pomáha hojiť rany a udržiava imunitu. Kapha nám dáva stabilitu, silu, odolné a vytrvalé telo.

Nerovnováha kaphy vytvára emócie pripútanosti, chamtivosti, chtíča a závisti. Kapha v rovnováhe dáva lásku, kľud a odpustenie.

Tridoshe sa spoločne starajú o chod celého organizmu a prírody

Kapha podporuje anabolizmus, teda proces rastu telesných štruktúr, rast a tvorbu nových buniek a tiež ich regeneráciu.

Pitta reguluje metabolizmus – trávenie a vstrebávanie.

Vata je aktivátorom katabolizmu. Je to proces rozpadu tkanív, ktorý je nevyhnutný, či už k zničeniu starých buniek, ale procesu delenia väčších molekúl na menšie.

Do nášho života prichádza denne mnoho impulzov, nad ktorými nemáme kontrolu a ktoré narúšajú rovnováhu našich troch dóš. Avšak, stále sú veci, pomocou ktorých môžeme túto rovnováhu ovládnuť:

Životný štýl, strava a byliny ktoré dávajú rovnováhu našej individuálnej konštitúcii posilňujú telo, myseľ a vedomie.

Ayurveda a moderná medicína

Je dôležité pochopiť rozdiel medzi Āyurvedskou filozofiou a modernou medicínou. Moderná (alopatická) medicína sa sústredí na symptómy a chorobu a primárne používa lieky a chirurgiu k riešeniu týchto problémov.

Vďaka tomu sa jej darí zachraňovať denne mnoho životov. Avšak, všetci dobre vieme, že lieky kvôli svojim toxickým účinkom častokrát oslabujú telo.

Āyurveda sa nesústredí na chorobu, ale miesto toho zastáva názor, že najväčšou oporou života v zdraví je rovnováha energií.

Ak je tok energií u človeka vyrovnaný a v rovnováhe, prirodzený obranný systém tela bude neuveriteľne silný a takto sa dokáže vysporiadať s mnohými problémami.

Naše telo je továrňou na tú najúžasnejšiu medicínu, ktorá je aktivovaná rovnováhou.

Určite to poznáte – necítite sa veľmi dobre a pre istotu kvôli tomu zájdete za lekárom. On vám povie že všetko je v poriadku a nič vám nie je. Pritom ste si istý, že niečo sa vo vašom tele narušilo, inými slovami, niečo je v nerovnováhe.

Lekári dokážu rozpoznať len chorobu, ktorá sa už manifestovala. Týmto prvotnym štádiám nerovnováhy nepripisujú žiadnu dôležitosť.

Avšak, podľa Āyurvedy, ak sa tento stav nerovnováhy nebude riešiť, určite sa časom prejaví ako choroba.

Āyurveda pozná mnoho spôsobov na stanovenie zdravia. Āyurvedsky lekár alebo znalec hodnotí kľúčové znaky a symptómy choroby, ktoré následne spája do celistvého obrazu, čo mu pomôže nájsť pôvod a príčinu nerovnováhy.

Diagnóza sa robí na základe kladenia cielených otázok, pozorovania a fyzického testovania tela. Medzi základné techniky patrí meranie pulzu, preskúmanie jazyka, oka, celkového telesného výzoru, hmatom a skúmaním odpadových telesných produktov.

Následne sa na základe toho vyberá vhodné riešenie problému. Prvým riešením je samotná liečba, ktorá však musí byť vykonávaná vyučeným Āyurvedskym lekárom.

Ten tiež naordinuje zmenu životného štýlu, zmeny v strave a užívanie bylín.

Takže pre zhrnutie, Āyurveda rieši problém štyrmi základnými spôsobmi:

- zmenou životného štýlu
- stravou
- bylinami
- samotnými uzdravujúcimi terapiami

Samozrejme, Āyurveda je vedou denného žitia a k tomu, aby vám pomohla, nemusíte chodiť hneď za lekárom.

Ak budete mať túžbu spoznávať Āyurvedu a naučiť sa základné princípy, čoskoro sami na vlastnej koži spoznáte, aké úžasné je jej poznanie a ako výrazne vám dokáže zlepšiť kvalitu života.

Všetci sme unikátni, každý z nás reaguje inak na rôzne aspekty života, každý máme rôzne silné a slabé stránky. Āyurveda má individuálne riešenie pre každého.


    1 Response to "Tajomná veda o šťastnom živote, ktorá funguje dokonalo!"

    • janapapezova

      stalo by za to ísť do hlbky ayuredy,učiť sa discipline a vznešenosti,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published.