Staňte sa expertmi na vaše stravovanie a trávenie: kompletný workshop

MAPA DOKONALÉHO TRÁVENIA Workshop: ČASŤ 2

Jedlo ako liek

Vďaka Modulu #2 si budete schopní správne vyberať palivo pre vaše telo (jedlo) tak, aby bolo pre vás skutočne zdravie podporujúce

ČASŤ 1

ČASŤ 2

ČASŤ 3

ČASŤ 4

Študijné materiály - Na stiahnutie len pre vás (kliknite na ikonku PDF)

Rozdelenie potravín do 3 kategórií podľa ich kvality

Step 1

Tabuľa rozdelenia potravín podľa 3 kvalít

Ako na vás vplávajú potraviny v rôznych kvalitách

Step 1

Ako nás ovplyvňujú 3 kvality hmotnej prírody v jedle

Otestujte sa: Ktorá kvalita je vo vašom živote najviac zastúpená

Step 1

Spravte si rýchly test a zistite, ktorá kvalita vládne vášmu životu

Mark Kerul 2020