4.5 Priestupok proti vlastnej inteligencii – hlavná príčina chorôb